Özel Arama01 Şubat 2009

AFM (Autoriteit Financiële Markten) Vergunning.

AFM vergunning
Dit betekent dat wij als één van de weinigen voldoen aan alle door de AFM gestelde eisen, zoals op deskundigheid en integere bedrijfsvoering. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de investeringen bij GoedInvesteren streng worden gecontroleerd. Hieronder vindt u een afbeelding van de webpagina van de AFM waar onze vergunning op vermeld staat.
De AFM heeft op 10-10-2007 de vergunning aan GoedInvesteren verleend in het kader van de nieuwe wet Wft. Hiermee behoort GoedInvesteren tot de selecte groep van aanbieders van beleggingsobjecten die voldoen aan de eisen van de AFM (6 van de 44 aanvragers).
AFM Vergunning

Wat houdt de AFM vergunning in?

De nieuwe wet Wft is door de regering opgesteld ter bescherming van consumentenbelangen op het gebied van beleggingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert procedures en informatievoorziening nauwlettend. Tevens wordt de financiële vastlegging en verantwoording van de geld- en goederen stromen volgens vaste regels bestudeerd om te controleren of de inleg van investeerders wordt aangewend zoals vermeld in onze beleggingsprospectussen.

De AFM controleert of de gelden naar de juiste rekeningen worden overgemaakt. Ook de reservering voor onderhoud bij Stichting GoedInvesteren wordt op die manier streng gecontroleerd. De controle op financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht vallen onder het doorlopend toezicht van de AFM. Deze controle wordt periodiek gedaan onder andere om te controleren of alle investeringen op de juiste wijze worden gebruikt. Overigens heeft GoedInvesteren de laagste overheadkosten. Wij besteden dus extra veel geld aan uw bomen en het onderhoud.

Wat ook erg belangrijk is dat de AFM controleert of de aanbieder alles met betrekking tot de plantage in overeenkomsten heeft vastgelegd. Alle zaken die betrekking hebben op bedrijfsvoering, financiën en onderhoud moeten duidelijk vastgelegd zijn. Een jaarlijks verplicht gestelde controle van de plantages door een onafhankelijke taxateur maakt daar onderdeel vanuit. Van deze jaarlijkse taxaties ontvangt u als investeerder elk jaar een afschrift zodat u exact weet hoe uw investering erbij staat.

Hoe kan ik controleren of een aanbieder een vergunning heeft?

Er zijn tot nu toe slechts 6 van de 44 aanvragers in onze branche die een vergunning hebben gekregen. Er zijn nog maar een paar aanvragen in behandeling, de rest is al afgewezen, dus veel vergunningen zullen er niet meer bijkomen. Dat maar weinig aanbieders deze vergunning hebben verkregen was te verwachten en geeft u als investeerder nu eindelijk de mogelijkheid om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen gecontroleerde en niet-gecontroleerde aanbieders. Degenen die geen vergunning krijgen, mogen namelijk niet meer doorgaan met verkopen van hun investeringsprojecten onder de Wft. Vraagt u dan ook altijd of de aanbieder waarmee u in zee wilt gaan beschikt over een AFM vergunning. Of bel de AFM op tel.nr. 0900-540 0540.

Kan een bedrijf zonder vergunning toch investeringen aanbieden?

Er is helaas nog een gat in de wetgeving die verkoop zonder enig toezicht (!!) onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt! Dit is de zogenoemde vrijstellingregeling. Door gebruik (lees: misbruik) van deze regeling te maken wordt men totaal niet gecontroleerd op financiële huishouding, deskundigheid, bedrijfsvoering, etc! En men ‘mag’ (kan) ook alles beweren wat men maar wil! Daarom vindt u vaak bij de partijen zonder vergunning zeer hoge rendementen zonder goede onderbouwing!
Met name in de vastgoed wordt van deze vrijstelling al veel gebruik van gemaakt. Slechts 10 van de 90 vastgoedprojecten heeft een vergunning.

In de vrijstellingsregeling staat dat men niet onder de Wft valt als een bedrijf investeringsprojecten aanbiedt waarbij een investeerder minimaal € 50.000 moet investeren om te kunnen deelnemen. De AFM is – net als GoedInvesteren - niet gelukkig met deze regeling. De AFM controleert de wetgeving maar stelt deze niet op, dat doet de overheid. De gedachte achter deze regel is dat mensen die € 50.000 kunnen investeren zelf wel kunnen (laten) controleren met wie ze in zee gaan. Echter de ervaring leert, dat dit niet zo werkt in de praktijk omdat de drempel veel te laag is. Begin oktober zijn hier kamervragen over gesteld.
Een andere vrijstellingsmogelijkheid is de grens van maximaal € 2.500.000 per jaar en per project. Door regelmatig ‘nieuwe‘ relatief kleine projecten aan te bieden kan men toch nog steeds veel geld bij investeerders ophalen, zonder enige verantwoording te hoeven afleggen aan wie dan ook. Er is dus totaal geen controle (ook niet door de AFM).

GoedInvesteren dringt er bij de overheid en de AFM op aan dat deze gaten in de wetgeving, snel worden gedicht. Aanbieders die gebruik maken van deze vrijstellingsmogelijkheden staan nergens geregistreerd en staan niet onder vergunning en controle van de AFM. Investeerders blijven hierdoor grote risico's lopen en worden al gauw de dupe van dubieuze aanbieders, zoals de vastgoed aanbieders die recentelijk in het nieuws waren.

0 Comments: